Medlemsmöten Höst 2020

Börje Remstam
Odla din jord

10 september, kl 19

Stocketitt – MAX 50 personer, bara medlemmar

Börje Remstam bor i Trantorp strax utanför Eskilstuna. Han föreläser under rubriken ”Odla din jord”.

Livet i jorden är förutsättningen för grönsaksskörd och för välmående växter och blommor. Börje delger sina erfarenheter av att ha täckodlat i mer än 40 år. Hans trädgård behöver inte rensas eller vattnas och han gräver inte!

Han belyser samspelet mellan växterna och livet i jorden till allas fördel.

 

 

Priser till lotteriet mottages tacksamt.

Öppen Trädgård
Hos ekdahls

12 september, kl. 12-16

Silje 410, Rödön

Öppen trädgård hos Ekdahls på Rödön. Börje fortsätter delge sina erfa-renheter men på ett mer praktiskt sätt. Han demonstrerar täckodling, visar hur man använder biokol; och ger exempel på bra verktyg i träd-gården samt egna blomstöd mm.

Plantförsäljning

Vid båda dessa tillfällen finns möjlighet att köpa Börjes bok ”Min Lust-gård” samt flera intressanta häften kring teman han föreläser om.

Ta med en kompis!

Ta med eget fika

Parkera vid Rödöns Bygdegård 500m bort, sedan sväng vänster vid skylten “Ulldröm”

Skördemarknad

27 september, kl. 14-16

Hos Tina Lindberg, Slandrom 220

Skördemarknad hos Tina i Slandrom. Vi säljer eller byter av somma-rens skörd. Det kan vara sylt eller inläggningar, färska grönsaker eller torkade. Vi kan byta plant eller sälja av det vi har för mycket av.

Ta med en kompis!

Ta med eget fika

Skogsträdgårds-
Odling och
fleråriga grönsaker

13 october, kl 19

Stocketitt

Trädgårdsmästare Martin Gustafsson berättar om skogsträdgårdsodling och fleråriga grönsaker. Skogsträdgårdsodling är en odlingsform inspire-rad av hur naturliga ekosystem fungerar. Målet är att producera en stor mångfald av frukter, bär, nötter och fleråriga grönsaker samtidigt som det lagras in koldioxid och det skapas utrymme för en ökad biologisk mång-fald. Du får tips på växter och odlingssätt som kan utveckla din trädgård till att bli en matproducerande oas.

Martin Gustafsson är trädgårdsmästare bosatt i Stjärnsund med lång er-farenhet av att jobba med och undervisa om permakultur, ätbara växter och skogsträdgårdar.

Vinster till lotteriet mottages tacksamt

OBS! Medlemsmötet 2 nov inställt pga örkat Corona risk

Perenner i mångfald

2 november kl. 19

OBS! Medlemsmötet 2 nov inställt pga örkat Corona risk

Föredrag med Carina Holmström från Arnäsvall utanför Örnsköldsvik.

”Träd och buskar är trädgårdens stomme. Perennerna dess smycken. Färg, form och behagligt rassel skänker dig stor trädgårdsglädje.”

Vinster till lotteriet mottages tacksamt

Fröbytarkväll

23 november, kl. 19

Lokal meddelas senare

Om ni medlemmar vill det! Ni måste höra av er till Gunhild 070 – 38 33 206, om ni vill delta. Vi väljer lokal efter hur stort intresset är. All informa-tion om den här kvällen kommer senare att finnas på vår hemsida och på FB.