Arbetsgrupper

Resegrupp

Varje år väljs en ny resegrupp, vars ansvar det är, att ta fram ett eller flera resmål för kommande år. När styrelsen beslutat om föreslagna resmål är det gruppens ansvar att planera och genomföra resan/resorna. De ansvarar även för att en utvärdering av genomförda resor görs.

Mötesvärdar

Denna grupp består av 12 personer. Deras uppgift är att ta hand om kaffeserveringen vid våra medlemsmöten i Stockesalen på Frösön. I lokalen finns ett fullt utrusat kök. Mötesvärdarenas uppgift är att bidra till att skapa en trevlig atmosfär vid våra möten.

Mötesvärdarna ansvarar för serveringen två och två vilket betyder att de får tjänstgöra två ggr per år.