Arbetsgrupper

Bibliotek

Föreningen har ett mycket bra bibliotek med trädgårdsböcker, de flesta på svenska. Biblioteket är tillgängligt för medlemmar i samband med medlemsmötena i IOGT- lokalen (nära Sveriges Radios lokal). Då kan man låna och lämna tillbaka böcker och samtidigt ställa frågor till dem som ansvarar för biblioteket. Det kostar inget för medlem att låna böcker.

Ansvarig för biblioteket: Sten Wadensjö e-postadress bi*******@tr**************************.se

Resegrupp

Varje år väljs en ny resegrupp, vars ansvar det är, att ta fram ett eller flera resmål för kommande år. När styrelsen beslutat om föreslagna resmål är det gruppens ansvar att planera och genomföra resan/resorna. De ansvarar även för att en utvärdering av genomförda resor görs.

Programgrupp

Personerna i grupp tar fram förslag till föreläsare och trädgårdstramp och lägger fram sina förslag till styrelsen. Gruppen ansvarar också för att genomförda aktiviteter utvärderas. Denna grupp planeras, men finns inte idag.

Mötesvärdar

Denna grupp består av 12 personer. Deras uppgift är att ta hand om kaffeserveringen vid våra med-lemsmöten i IOGT-lokalen. I lokalen finns ett fullt utrusat kök. Mötesvärdarenas uppgift är att bidra till att skapa en trevlig atmosfär vid våra möten.

Mötesvärdarna ansvarar för serveringen två och två vilket betyder att de får tjänstgöra två ggr per år.

Kontaktperson: Jane Byström e-post adress ”ja**********@gm***.com