Bibliotekets böcker finns tillgängliga vid varje medlemsmöte i rummet till vänster innanför ingången. Du kan returnera lånade böcker under medlemsmöten eller på Plantskolan i Odensala.

Obs: 91, 101, 119, 151, 172, 173, 232, 237 och 238 saknas och det skulle uppskattas om de återlämnas.