Medlemsmöten Vår

Perenner
i mångfald

INSTÄLLT PGA Covid 19

Vi hoppas Carina kan göra sin föreläsning i host

Carina Holmström från Arnäsvall utanför Örnsköldsvik, föreläser.  ”Träd och buskar är trädgårdens stomme. Perennerna är dess smycken. Färg, form och behagligt rassel skänker dig stor trädgårdsglädje.”

 

Det är vars och ens ansvar inför kvällen att informera sig via föreningens hemsida, FB eller via telefon till någon av oss i styrelsen om kvällens föreläsning kan genomföras med tanke på spridningen av Covid-19.

 

Vinter till lotteriet mottages tacksamt.

Ekologisk Trädgårdsodling

Måndag 22 februari, kl 19

 

NU – Digitalt! Se första sidan

Per Ahlström, som är lärare och har erfarenhet sedan mer än 20 år av att genomföra längre kurser i ekologisk odling, kommer att ge oss en översikt i ekologisk odling, med två underrubriker:

– Ekologisk odling, vad handlar det om.

– Ekologisk odling i praktiken. Och det här är tyngdpunkten för kvällen.

P.g.a. Corona kan vi inte träffas i verkligheten, så ska vi prova ett digital möte denna gång.  Se första sidan för instruktioner.

Hur bekämpar vi skadeinsekter och växtsjukdomar i våra trädgårdar

Måndag 15 mars, kl. 19

Nu Digitalt: Medlemsmötet som har varit planerat den 15/3 erbjuds som ett digitalt möte som sist. Om du vill vara med, skicka epost till jon.hildahl@hotmail.com och du får länken till ett testmöte 14/3 och medlemsmötet 15/3.

Steijn Voets, Bodsjö Prästgård, delar med sig av kunskaper och egna erfarenheter i ämnet. Han lyfter också upp betydelsen av att bygga upp och behålla en jord i biologisk balans, att sortval av växter/ grönsaker,

liksom växelbruk och samodling av olika växter/ grönsaker har betydelse för att förebygga sjukdomar och parasitangrepp. Steijn tar även upp vad man bör tänka på med gödsling, att man kan täcka på olika sätt och med naturliga skyddsmedel.

 

Det är vars och ens ansvar inför kvällen att informera sig via föreningens hemsida, FB eller via telefon till någon av oss i styrelsen om kvällens föreläsning kan genomföras med tanke på spridningen av Covid-19 

 

Vinster till lotteriet mottages tacksamt.