Medlemsmöten Höst 2022

Frukt och prydnadsträd

Måndag 26 september kl. 19.00

Stocketitt

Håkan Schüberg, Hegleplant, kommer och föreläser om intressanta fruktnyheter och härdiga prydnadsträd.

 

Gåvor till lotteriet mottages tacksamt! Fika finns att köpa.

Vakant

Måndag 24 oktober kl. 19.00,

Stocketitt

Mer information kommer senare.

Biodling & Permaculture

Måndag 28 november kl. 19.00

Stocketitt

Johan Nykvist, Mellestgården, föreläser om permakultur och biodling.

Gåvor till lotteriet mottages tacksamt! Fika finns att köpa.