Medlemsmöten Våren 2020

Trädgårdsdesign

Marie Gunnarsson från Maries Trädgård

20 januari, kl 18-21

Plats IOGT-huset vid Radio Jämtland

Marie föreläser om “Trädgårdsdesign”. Ämnet är omfattande, därför den utökade tiden.

Hur vill du använda din trädgård? Jordens beskaffenhet har stor betydelse.  Rätt växt på rätt plats för god hållbarhet.  Hur kommer det att se ut om 20 år?

Vinster till kvällens lotteri mottages tacksamt.

Frösåddernas ABC

Larz Danielsson från Hammarstrand

24 februari, kl. 19-21

Plats IOGT-huset vid Radio Jämtland

Larz kommer och inviger oss i konsten att fröså och delar med sig av både basala kundskaper och från sin rika, mångåriga erfarenhet.  Larz pratar bl.a. om vilken jord vi ska använda vid frösådjd; om att bryta frövila; om skillnader när vi sår små respektiv större frön; om stratifiering; om att vissa frösådder vill stå ljust och andra mörkt, och en del vill stå varmt and andra kallt för att gro.  Hur kan vi undvika att det växer grönalger på frösåddens jordyta? Och när ska vi omskola? En del av dessa moment kommer Larz försöka visa praktiskt.

Vinster till kvällens lotteri mottages tacksamt.

Årsmöte

9 mars, kl. 19

Förläsare efter årsmötet: Henrik Bodin, trädgårdsrådgivare från Riksförbundet

Plats IOGT-huset vid Radio Jämtland

Vattenhushållning: I framtiden kan vatten bli ett problem och en bristvara i våra trädgårder.  SMHI skriver om att vi troligast kommer få mer skyfall och översvämningar i framtiden.  Samtidigt kommer det bli längre torrperioder under växtsäsongen.  Hur ska vi förebereda våra trädgårder för att klara dessa väder på bästa sätt och samtidigt minska påfrestningarna på våra dagvattenanläggningar?

Vinster till kvällens lotteri mottages tacksamt.

Inställt PGA
Covid-19

STUDIEDAGARNA

med GERBEN TJEERDSMA och ULF SILL

18 april kl 12-18, 19 april kl 8-12 

Hembygdgården på Stocketitt Frösön

Föreläsare: 

Gerben Tjeerdsma från Gerbianska Trädgård i Mölnlycke

Ulf Sill från Mörrum i Blekinge.

Under rubrikerna “I lökarnas värld” berätter Gerben om, varifrån de flesta lökar kommer, som vi köper i handeln.  Han visar bilder på lökväxter i vilt tillstånd, berätter varför vissa lökar är sällsynta och dyra, och hur man lyckas med dem i odling och så lite botanik kring detta. 

Hans andra föreläsning “tolka ståndort” ger tips om, vad man ska tänka på, när man köper en växt – varifrån kommer den vilket odlingssubstrat trivs den i och vilken näring behöver den.

Ulf Sill berätter om “vårblomning i lunden” om vårblommande växter i lunden och visar bilder på dem.

Hans andra föreläsning är “Bladverket i lunden under sommaren”, om hur man kan låta det vackra bladverket framträda under sommaren.

Dessultom har både Gerben och Ulf med sig plant till försäljning.

Dessa två dagar är en storsatsning vi gör med två fantastiska odlare och duktiga föreläsare, som kommer fär att entusiamsmera oss och hjälpa oss att utveckla våra trädgårdar.

För att delta vid dessa dager behöver ni medlemmar anmäla er, en bindade anmälan, genom att betala in 200kr till bg 5045-5401 före 29 februari (förlängd tid). Ange namn, mobilnummer, och e-post adress.