Medlemsmöten Vår 2022

Medlemsmöten Vår 2022 (Arkiv)

Henrik Haller Permakulture

Stocke Titt

30 maj, kl 19:00

Henrik Haller som är lektor i miljövetenskap och forskar om hållbar markanvändning och livmedelsproduktion föreläser om designkonceptet permakultur. Han ger en kort introduktion till hur det kan användas såväl lokalt som globalt för att främja hållbar odling.

 

 

Trappnäs gård

25 april  kl 19

Stocke Titt

Jonas Haggren på Trappnäs gård.

Jonas har stora varmväxthus med fiffiga odlingslösningar. 

Han svarar på frågor om odling i både varmväxthus och kallväxthus samt inglasade verandor. 

Vi får även möjlighet att köpa plantor av sommarblommor, grönsaker och kryddväxter samt aloe vera

Årsmöte 2022

Måndagen den 28 mars kl. 19.00

StockeTitt (fysiskt möte) eller Teams (digitalt möte)

Denna dag är det åter dags att göra sin stämma hörd i föreningen. Ibland hörs orden ”jag går inte på årsmötet för då kan jag bli vald till något”. Valberedningen ska i god tid före mötet ha kontaktat personer till de befattningar som ska finnas och ha ett klart förslag att framlägga på årsmötet.

Med denna Bladlus finner du utöver denna kallelse även föredragningslistan. Tänk på att saker som ska beslutas på ett årsmöte måste vara med på denna lista, vilket innebär att det kan komma en komplettering vid behov.

Har du förslag, en motion, ska du skicka in den till styrelsen före den 13 februari 2022. Det är bara att skriva på enklaste sätt i brev eller e-post. Det finns inga for-mella krav på hur den ska se ut eller formuleras.

Gåvor under valfritt tema till lotteriet mottages tacksamt!

Observera! Håll utkik på vår hemsida, Facebook eller skicka in er mejladress om ni inte redan gjort det för att få information om mötet blir fysiskt eller digitalt.

Vid digitalt möte så möts vi via Teams:

https://teams.live.com/meet/94382485463650


PLUS!


Föreläsning:  Sara Toivanen Jonsson från Länsstyrelsen i Jämtlands län berättar om invasiva främmande arter och vad vi ska tänka på som trädgårdsägare.