Resepolicy

  • Regelverk för resor anordnade av Trädgårdsföreningen i Jämtland:

Anmälan är bindande fr o m sista anmälningsdag. E-postadress och telefonnummer anges i anmälan samtidigt som anmälningsavgiften betalas in. Sista anmälningsdag och dag för betalning av resterande belopp för resan framgår av respektive resebeskrivning. Resan ställs in om minimiantalet för resan inte uppnås.

Är du anmäld och inte kan följa med gäller följande:
• Finns reserver på eventuell väntelista återbetalas din inbetalning i sin helhet
• Finns ingen väntelista och du kan skaffa ersättare (som är eller blir medlem före resan), kan din inbetalning avräknas mot ny resenärs inbetalning.
• Finns ingen väntelista och du inte kan finna någon ersättare sker ingen återbetalning
• Om resan övertecknas återbetalas inbetalat belopp när resan är genomförd

• Kan du inte resa med pga. sjukdom och du kan visa upp läkarintyg återbetalas beloppet du betalat in för resan.