Styrelsen

Ordförande
Helena Wiktorsson
ordforande@ tradgardsforeningenijamtland.se

Vice Ordförande
Vakant
vice.ordforande@
tradgardsforeningenijamtland.se

Sekreterare
Maria Bluum
sekreterare@ tradgardsforeningenijamtland.se

Kassör
Patrik Åslund
kassor@ tradgardsforeningenijamtland.se

Kontaktperson RST, medlemsansvarig:
Jon Hildahl
medlamsans@tradgardsforeningenijamtland.se

 

Bladlusredaktör:
Tina Lindberg
bladlusen@tradgardsforeningenijamtland.se

 

Ersättare och biblioteksansvarig:
Maja Sandell
bibliotek@tradgardsforeningenijamtland.se

 

Ersättare och mötesansvarig:
Maj Carlberg
ersattare2@tradgardsforeningenijamtland.se

Revisor:
Ann-Lis Paulsson och Berit Nilsson

 

Revisorsers:
Maria Leffler

 

Webbredaktör:
Tane Fasth

info@tradgardsforeningenijamtland.se

 

Mötesvärdar: 

Vakant +
Barbro Svärd,  Anna Karlsson, Karin Karlsson, Monika Blomgren, Maria Kingstad, Maria Edler, Inger Eriksson och Inga-Britt Svartholm