Bli medlem!

För bara 310kr (gäller 1 januari-31 december) får du:

⋅   Föreningens kvartalsvisa nyhetsbrev “Bladlusen”

⋅   Medlemsmöten… från hela Sverige… utan kostnad

⋅   Gratis rådgivning av rådgivare hos vårt Förbund Svensk Trädgård

⋅   Besök i andra medlemmars trädgårdar runt Jämtland sommartid

⋅   Tidningen Hemträdgården sex gånger om året

⋅   Rabatt hos en rad trädgårdsföretag, se “Rabatterbjudanden

⋅   Erbjudanden om trädgårdsresor