Bli medlem!

För bara 315kr (gäller 1 januari-31 december) får du:

  • Föreningens kvartalsvisa nyhetsbrev “Bladlusen”
  • Medlemmars möten med spännande förläsningar av talare från Jämtland och över hela Sverige
  • Tidningen Hemträdgården sex gånger om året
  • Rabatt hos en rad trädgårdsföretag, se “Rabatterbjudanden
  • Erbjudanden om trädgårdsresor