Trädgårdsföreningen i Jämtland

GDPR

Trädgårdsföreningen i Jämtland följer Riksförbundet Svensk Trädgårds dataskyddspolicy:

Dina personuppgifter är konfidentiella

Den nya dataskyddslagen ändrar inte så mycket i hanteringen av dina personuppgifter jämfört med tidigare PUL (personuppgiftslagen). Det nya är främst att du som medlem ska kunna få bättre kontroll och rättighet att bestämma över vem som får använda dina uppgifter och till vad.

Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR, vilket innebär att dina uppgifter är konfidentiella och inte får lämnas till tredje man utan ditt personliga medgivande.

Det är endast personer i styrelsen samt webbansvarig som har tillgång till uppgifterna.

Dina uppgifter förvaras och hanteras på säkert sätt

Vi ser till att dina uppgifter förvaras på ett säkert sätt inom Sverige. Uppgifterna lagras och används under den tid som du är aktiv medlem och tas bort senast året efter avslutat medlemskap.

Personuppgifterna samlas in bara för särskilda ändamål

De uppgifter som vi samlar in och förvarar används bara för att kunna göra utskick av information till medlemmar. Vi samlar in och förvarar namn, postadress, telefonnummer och e-postadress. Samt personnummer när det behövs för att söka bidrag eller för kurser där Studiefrämjandet kräver uppgifterna för deltagare i kurs. Personnummer är också ett krav för försäkringen som Förbundet håller för alla medlemmar. Personnumret lagras endast hos Förbundet och hos Studiefrämjandet.

Rätt att begära utdrag ur vårt medlemsregister

I enlighet med GDPR kan du när som helst be om att få veta vilka uppgifter vi har sparat om dig och varför. Du har rätt att få eventuella felaktigheter rättade, samt att få uppgifter som du inte vill att vi ska spara raderade.

Mer information och en länk till formulär för begäran om registerutdrag hittar du här på Riksförbundet Svensk Trädgård websidan.